bip.gov.pl
A A A K

Majątek i budżet Kolegium

MAJĄTEK KOLEGIUM

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu nie posiada żadnej własnej nieruchomości. Siedziba Kolegium mieści się w budynku użyczonym przez Prezydenta Miasta Kalisz przy ul. Częstochowskiej 12 w Kaliszu. SKO w Kaliszu: -posiada samochód m-ki Opel Astra o pojemności silnika 1,6 kat. rok produkcji 2002, sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne, notebooki, serwery), kserokopiarki, skanery w ilości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie instytucji.


BUDŻET KOLEGIUM

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2015 kwota wydatków budżetowych zaplanowanych na ten okres dla SKO w Kaliszu stanowi ogółem 1.736.000 zł. zł. SKO jako jednostka budżetowa stanowi organizacyjno-prawną formę jednostki sektora finansów publicznych, typową dla prowadzenia działalności administracyjnej. Rozliczają się one z budżetem państwa metodą brutto tzn. dochody i wydatki tych jednostek objęte są planem budżetowym w pełnej wysokości (wydatki swoje pokrywają bezpośrednio z budżetu państwa, a pobrane dochody odprowadzają w całości na rachunek dochodów tego budżetu).Opublikował: Natalia Miniarska
Publikacja dnia: 20.07.2016
Podpisał: Antoni Graczyk
Dokument z dnia: 09.07.2016
Dokument oglądany razy: 3 275