Podział organizacyjny

W skład pracowników Biura Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu wchodzi 6osób: kierownik biura, główny księgowy, 3 inspektorów i 1 referent.

 

Na czele Biura stoi Kierownik, który podlega Prezesowi Kolegium. Kierownik Biura zapewnia sprawne funkcjonowanie Biura Kolegium i odpowiada za:

 1. sprawną organizację pracy Biura, terminowe przesłanie orzeczeń oraz skarg wraz z aktami do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 2. przestrzeganie godzin pracy Biura,
 3. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
 4. rzetelność prowadzenia rejestrów i innych zapisów ewidencyjnych,
 5. rzetelność sporządzania sprawozdań statystycznych oraz zbierania danych do rocznej informacji o działalności Kolegium,
 6. kulturę pracowników Biura,
 7. przygotowanie posiedzeń Kolegium,
 8. przygotowanie Zgromadzeń Ogólnych Kolegium.

Zadania

Do podstawowych czynności biura należy:

 1. przyjmowanie korespondencji i przesyłek oraz rozdział według dekretacji Prezesa lub osoby
 2. przez niego upoważnionej,
 3. prowadzenie rejestru spraw (repertorium) wymagających rozpatrzenia na posiedzeniu
 4. Kolegium,
 5. prowadzenie rejestru spraw nie wymagających rozpatrywania przez składy Kolegium, tj.
 6. wszystkich innych spraw (pism), wymagających odpowiedzi lub podjęcia określonych
 7. czynności ze strony SKO,
 8. prowadzenie rejestru skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 9. przechowywanie i archiwizacja akt i dokumentów Kolegium,
 10. powielanie wszystkich pism, decyzji i materiałów,
 11. obsługa biurowych urządzeń technicznych,
 12. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach składów orzekających,
 13. prowadzenie ewidencji księgozbioru,
 14. wysyłanie korespondencji i przesyłek,
 15. udzielanie informacji interesantom.

 

Repertorium

Do rejestracji spraw wpływających do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu wykorzystywany jest elektroniczny system obiegu dokumentów.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu nie prowadzi żadnych ogólnodostępnych ewidencji czy rejestrów, a istniejące mają jedynie charakter techniczno-organizacyjnych i nie podlegają ujawnieniu.

W Kolegium znajduje się Archiwum zakładowe decyzji i postanowień wydawanych przez Kolegium oraz dokumenty księgowe dotyczące działalności SKO. Strony które brały udział w postępowaniu przed Kolegium mogą zapoznać się z zarchiwizowanymi decyzjami i postanowieniami w godzinach pracy Kolegium.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 13 lipiec 2016 14:00 Super User
Artykuł został utworzony. środa, 13 lipiec 2016 14:00 Super User
Artykuł został utworzony. środa, 13 lipiec 2016 14:00 Super User
Artykuł został utworzony. środa, 20 lipiec 2016 17:08 Super User
Artykuł został utworzony. środa, 20 lipiec 2016 17:08 Super User
Artykuł został utworzony. środa, 20 lipiec 2016 17:08 Super User
Artykuł został utworzony. środa, 20 lipiec 2016 17:08 Super User
Artykuł został utworzony. środa, 20 lipiec 2016 17:08 Super User
Artykuł został utworzony. środa, 20 lipiec 2016 17:08 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 listopad 2021 17:31 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 17 styczeń 2024 19:56 Super User