AKTY PRAWNE


PRAWO:
• Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 2018.570 t.j.),


POZOSTAŁE AKTY PRAWNE:

Jako akty wykonawcze do ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych Prezes Rady Ministrów wydał następujące rozporządzenia:
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. z 1999 r. nr 74 poz. 828)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego (Dz. U. z 1999 r. nr 47 poz. 462)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. z 2001 r. nr 14 poz. 125)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U.2018.931 t.j.)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. z 2003 r. nr 198 poz. 1925)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 09 lipiec 2016 18:02 Super User
Artykuł został utworzony. sobota, 09 lipiec 2016 18:02 Super User
Artykuł został utworzony. sobota, 09 lipiec 2016 18:02 Super User
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 listopad 2016 16:09 Super User
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 listopad 2016 16:09 Super User
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 listopad 2016 16:09 Super User
Artykuł został utworzony. piątek, 25 maj 2018 21:13 Super User
Artykuł został utworzony. piątek, 25 maj 2018 21:13 Super User
Artykuł został utworzony. piątek, 25 maj 2018 21:13 Super User
Artykuł został utworzony. środa, 04 wrzesień 2019 19:41 Super User
Artykuł został utworzony. środa, 04 wrzesień 2019 19:41 Super User
Artykuł został utworzony. środa, 04 wrzesień 2019 19:41 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 14 listopad 2019 12:00 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 14 listopad 2019 12:00 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 14 listopad 2019 12:00 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 14 listopad 2019 12:00 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 14 listopad 2019 12:00 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 14 listopad 2019 12:00 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 29 październik 2020 14:08 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 29 październik 2020 14:08 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 29 październik 2020 14:08 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 03 grudzień 2020 22:10 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 03 grudzień 2020 22:10 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 03 grudzień 2020 22:10 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 03 grudzień 2020 22:10 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 03 grudzień 2020 22:10 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 03 grudzień 2020 22:10 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 listopad 2021 17:31 Super User