AKTUALNOŚCI

ZamkniecieKolegium31Października2022

OgłoszenieNabórGłownyKsięgowy

ZamknięcieKolegium 17Czerwiec2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2022 (poniedziałek) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.

Informacja2Maj2022

Zarządzenie Nr 7/2021 r.


Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 13 grudnia  2021 r.
Na podstawie art.11 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity Dz.U. z 2018. 570) oraz na podstawie art. 130 §2 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019, poz.1040 ze zm.) zarządza się co następuje:
§1
Ustala się dzień 24 grudnia dniem wolnym od pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia  2021 r. oraz ustala się dzień 31 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu w zamian za święto przypadające w sobotę 01 stycznia  2022 r.
§2
Polecam niezwłoczne zamieszczenie treści informacji §1 na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu oraz na tablicy ogłoszeń.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi SKO w Kaliszu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


otrzymują:
1. kadry,
2. główny księgowy,
3. kierownik biura SKO,
4. a/a