bip.gov.pl
A A A K

KONTAKT

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu


ul. Częstochowska 12
62-800 Kalisz
tel./fax 0-62-757-63-61
tel. 0-62-766-40-42
tel.0-62-764-58-44


Regon: 250471562
NIP: 618-10-07-918


Godziny pracy Kolegium:
Poniedziałek -Piątek 7.30-15.30


Godziny przyjęć interesantów
Poniedziałek -Piątek 08.00-15.00

e-mail: skobiuro@skokalisz.pl

Informujemy, że odwołania i zażalenia wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję bądź postanowienie. Pozostałe wnioski, skargi i pisma uzupełniające można wnosić drogą elektroniczną. Wszystkie przesyłane tą drogą pisma muszą spełniać wymogi art. 63 § 3a pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego, o następującej treści:
§3a.Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Pisma wnoszone drogą elektroniczną prosimy przekazywać za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej:

EPUAP: /duxak5127d/SkrytkaESPOpublikował: Natalia Miniarska
Publikacja dnia: 16.07.2021
Podpisał: Antoni Graczyk
Dokument z dnia: 06.07.2016
Dokument oglądany razy: 12 167