bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 07.07.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja treści

KONTAKT

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu

ul. Częstochowska 12
62-800 Kalisz

tel./fax 0-62-757-63-61
tel. 0-62-766-40-42
tel.0-62-764-58-44

Regon: 250471562

NIP: 618-10-07-918

Godziny pracy Kolegium:
Poniedziałek -Piatek 7.30-15.30


e-mail: skobiuro@skokalisz.pl


Informujemy, że odwołania i zażalenia wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję bądź postanowienie. Pozostałe wnioski, skargi i pisma uzupełniające można wnosić drogą elektroniczną. Wszystkie przesyłane tą drogą pisma muszą spełniać wymogi art. 63 § 3a pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego, o następującej treści:


"§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru."


Pisma wnoszone drogą elektroniczną prosimy przekazywać za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej.Opublikował: Natalia Miniarska
Publikacja dnia: 07.07.2017
Podpisał: Antoni Graczyk
Dokument z dnia: 06.07.2016
Dokument oglądany razy: 11 780