Obszar właściwości miejscowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu obejmuje zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1999r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 13, poz. 115 z 1995r.), powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz miasto Kalisz na prawach powiatu wraz z gminami objętymi tym obszarem

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 09 lipiec 2016 12:20 Super User