bip.gov.pl
A A A K

Właściwość miejscowa Kolegium

Obszar właściwości miejscowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu obejmuje zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1999r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 13, poz. 115 z 1995r.), powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz miasto Kalisz na prawach powiatu wraz z gminami objętymi tym obszarem.Opublikował: Natalia Miniarska
Publikacja dnia: 09.07.2016
Podpisał: Antoni Graczyk
Dokument z dnia: 06.07.2016
Dokument oglądany razy: 3 498