bip.gov.pl
A A A K

Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko Referenta w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

17.10.2016

Uzasadnienie


W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na w/w stanowisko pracy w Biurze tut. Kolegium, Komisja stwierdza, że Pani Renata Pasierbek spośród zgłoszonych kandydatów spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku pracy. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja najwyżej oceniła tego kandydata i jego przygotowanie merytoryczne do pracy, poprawność wypowiedzi, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy w ramach obowiązków realizowanych na tym stanowisku pracy, a więc na które przeprowadzany jest nabór. Posiadana przez Panią Renatę Pasierbek wiedza i umiejętności zapewnią właściwą na nim realizację powierzonych zakresem obowiązków i zadań.Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Ilona Sobiś


Kalisz, dnia 17.10.2016 r.

Opublikował: Natalia Miniarska
Publikacja dnia: 17.10.2016

Dokument oglądany razy: 7528
« inne aktualności