bip.gov.pl
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Kaliszu

Zarządzenie nr 8/2020 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 26.10.2020r. w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

Zarządzenie Nr 6/2020 r. Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 10 sierpnia 2020 r.

10.08.2020

w sprawie: ustalenia dni wolnych w zamian za święta przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r. oraz 26 grudnia 2020 r. tj. w innym dniu niż niedziela.

Komunikat

12.06.2019

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 31 maja 2019 r. odwołał ze stanowiska dotychczasowego prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, na jego wniosek, po jego rezygnacji, z tego stanowiska ze względu na przejście na emeryturę.


Obowiązki prezesa tut. kolegium w okresie przejściowym do powołania „nowego” prezesa kolegium pełni jego dotychczasowy wiceprezes Pan Krzysztof Sobociński.

Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko Referenta w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

17.10.2016

Informacja


o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy referenta w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 12.


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana spośród zgłoszonych kandydatów


Pani Renata Pasierbek zam. Kalisz

Nowy serwis internetowy

06.07.2016

Dnia 09.08.2016 pod adresem skokalisz.pl uruchomiony został nowy serwis internetowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu. Zapraszamy!Opublikował: Natalia Miniarska
Publikacja dnia: 03.12.2020
Podpisał: Antoni Graczyk
Dokument z dnia: 06.07.2016
Dokument oglądany razy: 212 108